Muschelkalk Evaporiet Laagpakket

Code
RNMUE
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Haliet, dunne anhydriet opeenvolgingen. In zuidwest Nederland worden lokaal dolomietlagen aangetroffen.

Afzettingsmilieu

Marginaal marien evaporietbekken.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 50 m. In de Centrale Noordzee Slenk en het Eems Diep kan lokaal een tot 284 m (F18-01) dikke haliet opeenvolging voorkomen.
Geografische verbreiding
Not yet defined.
Regionale correlatie
VK: Muschelkalk Halite Member; DUI: Middle Muschelkalk Member; BEL: Muschelkalk Evaporite Member.
Ouderdom
midden Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1468 - 1480 m (12 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3443 - 3550 m 107 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1747 - 1767 m (20 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Muschelkalk Zout Laagpakket (NAM & RGD 1980).
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Muschelkalk Evaporiet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/muschelkalk-evaporiet-laagpakket.