Boven-Röt Evaporiet Laagpakket

Code
RNRO2
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van dungebankt steenzout en anhydriet. Anhydriet-kleisteen afwisseling richting de bekkenranden.

Afzettingsmilieu

Evaporitisch marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 70 m, maar tot 144 m in L09-FF-105.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Röt Formation; DUI: Röt Formation; BEL: Röt Formation.
Ouderdom
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3749 - 3765 m (16 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2316 - 2321 m (5 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Röt Evaporiet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-rot-evaporiet-laagpakket.