Formatie van Brabant

Code
ATBR
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van kalkstenen, mergels en kleistenen. De gehele successie is doorgaans zandig, waarbij het zandgehalte naar de top toeneemt. West-Nederlands Bekken: aan de top van de formatie wordt in de meest complete opeenvolging een kalkhoudende zandsteenlaag aangetroffen. Roerdalslenk: de jongste afzettingen van de formatie bestaan uit oölitische, algenhoudende kalkstenen. Achterhoek: het jongste interval bestaat uit donkergrijze tot zwarte, kalkhoudende kleistenen, volgend op een opeenvolging van mergelige en zandige carbonaten.

Afzettingsmilieu

Periodiek zeer ondiep mariene condities, gescheiden door perioden met ondiep tot matig diep mariene afzetting.

Definitie ondergrens

Basis van de eerste kalksteenlaag van een mergelige opeenvolging, rustend op de kleistenen van de Formatie van Werkendam.

Definitie bovengrens

Discordant contact (in de complete opeenvolgingen) met de bonte silliciklastische afzettingen van de formaties van Nieuwerkerk of Breeveertien. In geïnverteerde delen en in de Achterhoek kan de eenheid discordant bedekt worden door de Krijtkalk, de Onder-Noordzee of Midden-Noordzee groepen.

Dikte indicatie
Tot 184 m (LEK-01).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.
Ouderdom
Bathonien - vroegst Oxfordien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1787 - 2154 m (367 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1507 - 1746 m (239 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de provincie Noord-Brabant waar de meest complete opeenvolging van deze formatie wordt aangetroffen.
Vorige benaming(en)
De Britse term 'Cornbrash' werd vroeger gebruikt om de voor deze formatie kenmerkende zandige kalksteen inschakelingen aan te duiden.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section F, Lower and Middle Jurassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Brabant. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-brabant.