Laagpakket van Geverik

Code
DCGEG
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1995).
Lithologische beschrijving

Interval van donkergrijze of zwarte, bitumineuze schalieachtige kleistenen, met veel ingeschakelde laagjes van gegradeerde siltsteen en zeer fijnkorrelig zandsteen. In de typesectie zijn in het basale deel donkergrijze tot zwarte kalksteenlaagjes ingeschakeld. De toppen van de individuele lagen zijn vaak verkiezeld. Cm tot mm dikke tufachtige lagen kunnen voorkomen. Vanwege het hoge uranium- en thoriumgehalte is deze eenheid duidelijk zichtbaar op gamma-ray logs (300 - 500 APT eenheden).

Afzettingsmilieu

Bezonken uit suspensie in een anoxisch marien bekken met beperkte circulatie. Lage klastische sedimentatiesnelheden en distale turbidieten.

Definitie ondergrens

In de typesectie kan een geleidelijke overgang gezien worden van de kalksteen-kleisteen afwisseling van de Kolenkalk Groep naar het mergelige basale interval van de het Laagpakket van Geverik. Elders ligt het laagpakket vaak discordant op massieve carbonaten met Mississippien (Dinantien) ouderdom.

Definitie bovengrens

De 'hot shales' gaan naar boven toe over in de niet-bitumineuze, donker gekleurde kleistenen van de Formatie van Epen. De bovengrens wordt bepaald door het verdwijnen van het bitumineuze karakter, zichtbaar in naar boven toe lager wordende gamma-ray waarden.

Dikte indicatie
Tot 223 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bowland and Edale Shale Formations; DUI: Upper Alum Shale Formation; BEL: Souvre Formation.
Ouderdom
Serpukhovien - Bashkirien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
926 - 992 m (66 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het dorp Geverik, Zuid-Limburg waar de typesectie ligt.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1995. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section C, Silesian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-40.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Geverik. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-geverik.