Schill Grund Laagpakket

Code
SGLUS
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993). Bijgewerkt (Munsterman et al. 2012).
Lithological description

Olijfgroene tot grijsbruine kleistenen. De kleistenen zijn kalkloos tot licht kalkhoudend, siltig tot zeer fijnzandig, plaatselijk zwak bitumineus, glimmer- en pyriethoudend.

Depositional setting

Open mariene continentaal plat milieus overheersen; nagenoeg normale zuurstofhoudende bekkenbodem condities.

Definition of lower boundary

Bedekt concordant de glauconietrijke Scruff Groenzand Formatie (Stortemelk Laagpakket) in het zuidelijk deel van de Centrale Slenk en Terschelling Bekken, bijv. boorgat F18-2).

Definition of upper boundary

Komt overeen met de Berriasien-Valanginien grens (Sequentie 3 / Sequentie 4 overgang sensu Abbink et al. 2006). Geassocieerd met de Laat Kimmerische discordantie ('Late Kimmerian unconformity'). Wordt (soms nagenoeg concordant) bedekt door afzettingen van de Rijnland Groep (of de Krijtkalk of Onder-Noordzee groepen). Het is niet altijd eenvoudig om op logs de top van het laagpakket te bepalen. Vaak wordt een in de Schill Grund aanwezige 'knik' (Sequentie 3) onterecht aangezien voor de basis van de Rijnland Groep.

Thickness indication
Tot 150 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Age
laat Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2042 - 2079 m (37 m)
Origin of name
Vernoemd naar de Schill Grund, de Duitse naam voor de Scruff Bank in de Noordzee.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
Abbink, O.A., Mijnlieff, H.F., Munsterman, D.K. & Verreussel, R.C.M.H. 2006. New stratigraphic insights in the ‘Late Jurassic’ of the Southern Central North Sea Graben and Terschelling Basin (Dutch Offshore) and related exploration potential. Netherlands Journal of Geosciences 85, 221-238.
Munsterman, D.K., Verreussel, R.M.C.H., Mijnlieff, H.F., Witmans, N., Kerstholt-Boegehold, S. & Abbink, O.A. 2012. Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch Offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie en Mijnbouw, 91 (4), 555-590.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Schill Grund Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/schill-grund-laagpakket.