Clay Deep Laagpakket

Code
SGLUC
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Herngreen & Wong 1989; Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993; Munsterman et al. 2012).
Lithologische beschrijving

Bestaat uit (bruin)grijze tot zwarte kleistenen. De basis is doorgaans wat meer siltiger. De kleistenen zijn doorgaans vrij bitumineus, hoewel plaatselijk het organisch materiaal gehalte wat lager kan zijn.

Afzettingsmilieu

Continentaal platafzettingen. Stagnatie van bodemcirculatie resulterend in dysoxische en anoxische bekkenbodem condities en in de afzetting van bitumineuze kleistenen.

Definitie ondergrens

Bedekt discordant de ongedifferentieerde Scruff Groenzand Formatie (blok F03) of de Kimmeridge Klei Formatie. De bitumineuze kleistenen van het Clay Deep Laagpakket kunnen eenvoudig van de Kimmeridge Klei Formatie onderscheden worden aan de hand van de hogere gamma-ray en weerstandslog uitslagen. Duidelijk contact met de onderliggende Scruff Groenzand Formatie vanwege de lithologie verandering.

Definitie bovengrens

Komt overeen met de Berriasien-Valanginien grens (Sequentie 3 / Sequentie 4 overgang sensu Abbink et al. 2006). Het is geassocieerd met de laat Kimmerische discordantie ('Late Kimmerian unconformity'). Wordt (soms nagenoeg concordant) bedekt door afzettingen van de Rijnland Groep (of de Krijtkalk of Onder-Noordzee groepen).

Dikte indicatie
Tot 100 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2225 - 2315 m (90 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2265 - 2335 m (70 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het Clay Deep, een in de Nederlandse offshore gelegen depressie in de zeebodem nabij N 55°, E 04°.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Herngreen, G.F.W., De Boer, K.F., Romein, B.J., Lissenberg, Th., Wijker, N.C. 1983. Middle Callovian beds in the Achterhoek, eastern Netherlands. Mededelingen Rijks Geologische Dienst 37, 95-123.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80.
Abbink, O.A., Mijnlieff, H.F., Munsterman, D.K. & Verreussel, R.C.M.H. 2006. New stratigraphic insights in the ‘Late Jurassic’ of the Southern Central North Sea Graben and Terschelling Basin (Dutch Offshore) and related exploration potential. Netherlands Journal of Geosciences 85, 221-238.
Munsterman, D.K., Verreussel, R.M.C.H., Mijnlieff, H.F., Witmans, N., Kerstholt-Boegehold, S. & Abbink, O.A. 2012. Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch Offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie en Mijnbouw, 91 (4), 555-590.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Clay Deep Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/clay-deep-laagpakket.