Laagpakket van Beveland

Code
CLZLB
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van middengrijze of bruingrijze tot donkerbruine of bruinzwarte, grofkristallijne dolomieten; bevatten vaak zwart organische residu tussen de korrels. Dolomieten zijn over het algemeen van secundaire oorsprong. Af en toe komt grijze tot donkergrijze kalksteen voor, alsmede kleine hoeveelheden donkerbruine tot zwarte siltsteen en kleisteen. Bovendien kunnen lokaal lagen van donker verkiezeld dolomiet voorkomen.

Afzettingsmilieu

Nog niet vastgesteld.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Duidelijk diachroon.

Dikte indicatie
Tot 383 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Zeeland Formation; DUI: Kohlenkalk Group; BEL: Vesdre Formation.
Ouderdom
Tournaisien - vroeg Viséen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2604 - 2836 m (232 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
338 - 382 m (44 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het eiland Noord-Beveland, Zeeland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Beveland. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-beveland.