Laagpakket van Ruisbroek

Code
NMTORU
Status
Formeel.
Lithological description

Een afwisseling van zand- en kleipakketten.

Depositional setting

Marien.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: ?; DUI: ?; BEL: Laagpakket van Ruisbroek.
Age
laat Eoceen - vroeg Oligoceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar het dorp Ruisbroek in België.
Previous name(s)
Laag van Ruisbroek (Ebbing et al. 2003).
Reviewed by (date)
Geert-Jan Vis (2019).
References
Ebbing, J.H.J., Menkovic, A., Busschers, F.S. 2003. Beschrijving lithostratihrafische eenheid: Formatie van Tongeren. NITG-TNO, 5 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Ruisbroek. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-ruisbroek.