Eigen gegevens aanleveren

Heeft u gegevens van de ondergrond die u beschikbaar wilt stellen via DINOloket? Hieronder leest u wat de mogelijkheden zijn. 

Allereerst is het belangrijk om te weten dat op DINOloket zowel gegevens uit de DINO-database als de Basisregistratie Ondergrond (BRO) worden getoond. Gegevens die niet vallen onder de BRO, kunt u aanleveren bij de Geologische Dienst Nederland. Deze gegevens worden dan opgenomen in de database van de Geologische Dienst en getoond op DINOloket.

BRO-gegevens

Heeft u gegevens die u beschikbaar wilt stellen? Voor het aanleveren van gegevens die vallen onder de BRO, verwijzen we u naar de informatie voor gegevensleveranciers van de BRO. Bij deze gegevens gaat het specifiek om gegevens die ingewonnen zijn door bestuursorganen of uit naam van deze bestuursorganen (ook wel bronhouders). Voorbeelden van gegevens die in de BRO geregistreerd worden zijn gegevens van grondwatermonitoringputten, grondwaterstanden, geotechnische sondeeronderzoek en gegevens van diverse booronderzoeken en deelonderzoeken daarvan.

Overige gegevens

Heeft u gegevens van de ondergrond die niet opgenomen kunnen worden in de BRO, dan kunnen die veelal wel worden geregistreerd in de DINO-database van de Geologische Dienst. Op die manier zijn ze te raadplegen via DINOloket en weten we beter hoe de Nederlandse ondergrond is opgebouwd. 

Gaat het specifiek om gegevens van booronderzoek? Lees dan hier waar u op moet letten.

Voor de overige aanleverprocedures en vragen, kunt u contact opnemen met onze servicedesk: support@geologischedienst.nl.