Vraag en antwoord

Heeft u een vraag? Kies dan een van de onderstaande vragen om snel antwoord te krijgen:

Gegevens en modellen bekijken & opvragen

Hoe maak ik een grafiek zichtbaar van grondwaterstanden?

Door met uw muis op de gewenste put op de kaart te klikken kunt u detailinformatie over het object opvragen. In eerste instantie krijgt u een beperkt overzicht van detailinformatie over het object. Hier staan de belangrijkste attributen benoemd. Door op ‘Meer >>’ te klikken, krijgt u een uitgebreider overzicht. Als er voor het object een grafiek beschikbaar is, dan herkent u dit aan de onderstreepte code in de kolom ‘Id’ (zie afbeelding). Door hier op te klikken wordt de grafiek getoond. Houd er rekening mee dat niet voor alle objecten een grafiek beschikbaar is.

Hoe maak ik een grafiek zichtbaar van grondwaterstanden?

 

Heb ik een account nodig voor het opvragen van gegevens?

Nee, u heeft geen account nodig voor het raadplegen en opvragen van gegevens via DINOloket. Bij het afronden van uw aanvraag vult u de verlangde code in en geeft u het e-mail adres op waarop u de door u gewenste bestanden wilt ontvangen.

Hoe kan ik gegevens opvragen en bestellen via DINOloket?

 • Klik op de homepagina in het groene blok op ‘Ondergrondgegevens’, er opent een kaart van Nederland.
 • Klik in de linker bovenhoek op de navigatie button, nu kunt u een Provincie, Waterschap of Gemeente selecteren. U kunt ook een postcode of X- en Y-coördinaten invoeren, indien gewenst.
 • Vink in de rechterbovenhoek aan wat u wilt bekijken, een verzameling objecten of een specifiek object.
 • Bij het kiezen voor een specifiek object dient u het exacte nummer in te voeren, bijvoorbeeld B25A0098, klik op OK. De exacte locatie verschijnt op uw scherm.
 • Voor een verzameling objecten doet u het volgende: Vink de gewenste gegevens aan bij “Kies wat u wilt bekijken”.
 • Zoom zoveel mogelijk in naar het gebied van uw interesse.
 • Als u genoeg heeft ingezoomd, worden ook onderliggende items getoond. Vink eventueel uit wat u niet nodig heeft. U ziet de locaties op de kaart.
 • Klik op een object op de kaart, zodat een pop-up scherm opent met daarin informatie over het object.
 • Klik rechtsboven op het scherm op ‘Volgende’ om objecten binnen een zelf te kiezen rechthoek of polygoon op te vragen. Door op ‘Lijst’ te klikken ziet u de geselecteerde objecten. U kunt de objecten die u niet nodig heeft uitvinken.
 • Klik rechtsboven op het scherm op ‘Volgende’ om de geselecteerde objecten te bestellen.
 • Vul uw e-mailadres en de verlangde code in en klik rechtsboven op het scherm op ‘Voltooien’ om uw aanvraag af te sluiten en de objecten te bestellen. U ontvangt een e-mail met een link naar de aangevraagde objecten.
 • Klik op de link in de e-mail die u ontvangt om de gegevens te downloaden (en bewaren).

Voor meer uitgebreide informatie over het opvragen en bestellen van gegevens, kunt u de Help-functie gebruiken. Deze vindt u -per stap- in de linker bovenhoek van de kaart.

Ik krijg niet de door mij gewenste gegevens uit DINOloket, is het mogelijk om bijvoorbeeld een specifieke query aan te vragen?

Met behulp van de interactieve kaart en de verschillende zoekfunctionaliteiten op DINOloket, kunt u talrijke gegevens en modellen opzoeken en bekijken. Ook kunt u deze, zonder onze tussenkomst, kostenloos aanvragen voor gebruik in uw eigen software. Kunt u met DINOloket uw gegevensbehoefte niet invullen, neem dan contact met ons op. Mogelijk dat wij u kunnen helpen, bijvoorbeeld met het maken van een specifieke query. Houdt u er rekening mee dat de uitvoering van een dergelijk verzoek niet binnen onze standaard dienstverlening valt. Hieraan zijn dan ook veelal kosten verbonden. In dat geval wordt u daarover geïnformeerd en bieden wij u een offerte aan tegen kostprijs.

Hoe kan ik een bestand in xml formaat omzetten in Excel?

Een via DINOloket.nl uitgeleverd bestand in xml formaat kan met behulp van een hiervoor ontwikkeld stylesheet omgezet worden in een Excel formaat. Volg hiervoor onderstaande stappen:
1. Sla de van dinoloket@tno.nl verkregen datalevering op in een map naar keuze.
2. Voeg aan dezelfde map het stylesheet 'bvl.xsl' toe. Doe dit door met rechtermuis op de link bvl.xsl te klikken en te kiezen voor "Opslaan als"
3. Open het xml-bestand ‘Bericht van levering.xml’ met WordPad of Notepad/Kladblok. Regel 1 en 2 zien er als volgt uit:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<packingSlip xmlns="http://uitgifteloket.broloket.nl/types">
4. Voeg tussen regel 1 en 2 de volgende regel toe: 
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="bvl.xsl"?>
Het resultaat is als volgt:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="bvl.xsl"?>
<packingSlip xmlns="http://uitgifteloket.broloket.nl/types">
<……>
5. Sla het gewijzigde xml-bestand op en sluit het vervolgens af.
6. Open het gewijzigde xml-bestand opnieuw  in een browser.
Het resultaat is als volgt:

7. Door middel van ctrl-a en ctrl-c kan de tabel in een tool naar keuze, bijvoorbeeld Excel, verder bewerkt worden.  
Opmerking:
Met een XML-editor zoals Notepad++ met de XNL Tools Plugin is het tevens mogelijk om het xml formaat door gebruikmaking van een stylesheet om te zetten ter verdere verwerking.  
De locatie van het bijgeleverde stylesheet is in deze handleiding relatief gedefinieerd en daarmee is het van belang dat deze in dezelfde map staat als het xml-bestand. Indien de stylesheet niet in dezelfde map staat moet de verwijzing in de eerder toegevoegde regel in het xml-bestand absoluut worden gemaakt. Bijvoorbeeld:
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="file://C:/temp/bvl.xsl"?>
i.p.v.
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="bvl.xsl"?>

 

Waarom krijg ik meer modelbestanden uitgeleverd als ik een deel van een Provincie of Waterschap selecteer?

ArcGIS-bestanden van DGM, DGMdiep en REGIS II kunnen alleen uitgeleverd worden als zipbestand van een complete provincie of waterschap. U ontvangt de provincies en waterschappen die worden geraakt door het door u geselecteerde gebied. Voor GeoTOP geldt dat altijd de ArcGIS-bestanden van het hele dekkingsgebied worden uitgeleverd, ongeacht het geselecteerde gebied. Voor de SubsurfaceViewer-bestanden geldt voor alle vier de modellen (DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP) dat de kaartbladen worden uitgeleverd die worden geraakt door het door u geselecteerde gebied.

Hoe kan ik gevisualiseerde gegevens opslaan?

Alle visualisaties die zichtbaar zijn op het DINOloket zijn op te slaan als pdf.

Waar vind ik de Brak-zout kaart?

De kaart van het Brak-zout grensvlak is beschikbaar op Grondwatertools.nl.

Waar kan ik dwarsdoorsnedes door de modellen maken?

Dwarsdoorsnedes door de modellen kunnen in de module Ondergrondmodellen gemaakt worden. In de Help wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Waar vind ik de boormonsterprofielen DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP?

De boormonsterprofielen die zijn gebruikt bij de constructie van DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP kunnen bekeken en opgevraagd worden in de module Ondergrondmodellen. In de Help wordt uitgelegd hoe dit werkt.

Waar vind ik de isohypsenkaart?

De isohypsenkaart vindt u op Grondwatertools.nl.

Waarom kan ik niet alle .GEF files van boringen openen in de GEFPlotTool?

Het kan gebeuren dat de .GEF file een foutmelding geeft in de GEFPlotTool. Dit kan komen doordat de .GEF file bij een afbeelding (.TIFF) hoort die is meegeleverd in de uitlevering. In deze .GEF file is geen informatie aanwezig die door de GEFPlotTool omgezet kan worden naar een curve. Voor meer informatie over de GEFPlotTool, klik hier.
Er is een alternatief beschikbaar waarmee .GEF bestanden van de boringen geopend kunnen worden: Boris & Profiler.

Waar vind ik de modellen?

De actuele versies van de ondergrondmodellen DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP zijn beschikbaar op het DINOloket.
De modellen kunnen bekeken en opgevraagd worden in de module Ondergrondmodellen. In de module wordt per stap in de Help uitgelegd hoe de data van de modellen te bekijken en op te vragen zijn. In de Toelichting staat een korte uitleg over de modellen en de op het DINOloket getoonde visualisaties. Andere modellen (zoals NL3D) en uit de modellen afgeleide producten zijn beschikbaar via Grondwatertools.nl.

Is de data uit een oud model nog beschikbaar?

Zodra er een nieuwe release is van een van onze modellen, dan wordt de meest actuele versie van dat model gebruikt op DINOloket. Wilt u echter data van een van de modellen uit een oudere versie opvragen? Dat kan. Mailt u dan uw verzoek naar onze Servicedesk: info@dinoloket.nl.

Waar vind ik informatie over de toepassing en betrouwbaarheid van de modellen?

Zodra op de homepage van DINOloket is gekozen voor 'Ondergrondmodellen' (groene blok) verschijnt ook de tab 'Toelichting' waar u informatie vindt over de verschillende modellen.

Waar vind ik achtergrondinformatie over de gegevens van DINOloket?

Zodra op de homepage van DINOloket is gekozen voor 'Ondergrondgegevens' (groene blok) verschijnt ook de tab 'Toelichting' waar u informatie vindt over de verschillende modellen.

Gegevens aanleveren

Hoe kan ik gegevens aanleveren?

DINOloket verstrekt gegevens uit zowel de DINO-database als de BRO. Het is mogelijk om gegevens aan te leveren. Hier vindt u meer informatie.