Vraag en antwoord

Heb je een vraag? Kies dan een van de onderstaande vragen om snel antwoord te krijgen:

Algemeen

Heb ik een account nodig voor het aanvragen van gegevens?

Nee, je hebt geen account nodig voor het raadplegen en aanvragen van gegevens via DINOloket. Bij het afronden van uw aanvraag hoef je alleen een e-mailadres, waarop je de door jou gewenste bestanden wilt ontvangen, en de code, die wordt getoond op het scherm, in te vullen.

Hoe kan ik gevisualiseerde gegevens opslaan?

Visualisaties die zichtbaar zijn in de module Ondergrondgegevens zijn op te slaan als png (plaatje) en die in de module Ondergrondmodellen als pdf door gebruik te maken van de 'Opslaan' knop in het visualisatiescherm.

Hoe kan ik zoeken op de kaart?

Zoeken op de kaart kan door op de knop met het vergrootglas links op het kaartscherm te klikken. Het is dan mogelijk om specifiek te gaan naar een bepaald object m.b.v. de identificatiecode, een adres (gemeente, woonplaats of straatnaam), een provincie, een waterschap, of een specifiek punt via X- en Y-coördinaten.
Daarnaast is het mogelijk om op verschillende manieren in de kaart te navigeren:

  • Door met uw muiswiel te scrollen kun je in- en uitzoomen
  • Door met een ingedrukte linkermuisknop over de kaart te bewegen kun je de kaart verschuiven
  • Door met SHIFT + linkermuisknop een rechthoek op de plek te maken van uw interesse gebied, zoom je in op dit gebied

Ik krijg niet de door mij gewenste gegevens uit DINOloket. Is het mogelijk om bijvoorbeeld een specifieke query aan te vragen?

Met de interactieve kaart en de verschillende zoekfunctionaliteiten op DINOloket, kun je talrijke gegevens en modellen opzoeken en bekijken. Ook kun je deze, zonder onze tussenkomst, kosteloos aanvragen voor gebruik in je eigen software. Kun je met DINOloket je gegevensbehoefte niet invullen, neem dan contact met ons op. Mogelijk dat wij je kunnen helpen, bijvoorbeeld met het maken van een specifieke query. Houd je er rekening mee dat de uitvoering van een dergelijk verzoek niet binnen onze standaard dienstverlenging valt. Hieraan zijn dan ook veelal kosten verbonden. In dat geval word je daarover geïnformeerd en krijg je van ons een offerte waarin we onze diensten tegen kostprijs aanbieden.

Waar vind ik achtergrondinformatie over de gegevens van DINOloket?

Zodra op de homepagina van DINOloket is gekozen voor 'Ondergrondgegevens' of 'Ondergrondmodellen' (groene blok) verschijnt ook de tab 'Toelichting' waar je informatie vindt over de verschillende gegevenstypen of modellen.

Wat is het verschil tussen DINOloket en BROloket?

Via DINOloket kunt u gegevens van de Nederlandse ondergrond raadplegen. Deze gegevens komen uit zowel de DINO-database als de Basisregistratie Ondergrond (BRO). Het BROloket stelt uitsluitend BRO gegevens en modellen beschikbaar.

Lees hier meer over BRO-gegevens via DINOloket.

Met de komst van de Basisregistratie Ondergrond gaan veel gegevens over van de DINO-database naar de BRO. Niet alles zal echter geborgd worden in de BRO. Sommige historische of niet authentieke DINO-gegevens hebben hergebruikswaarde, maar passen niet in de nieuwe BRO-standaarden. Om ook deze informatie te borgen wordt de nieuwe GDNR ontwikkeld: de Geologische Dienst Nederland Repository. Deze database vervult een belangrijke functie bij de uitvoering van de taken van de Geologische Dienst Nederland. Uiteraard zorgt de Geologische Dienst Nederland dat die gegevens in de GDNR goed ontsloten worden via het huidige DINOloket. Dus ook gegevens die niet naar de BRO gaan, blijven dus altijd beschikbaar.

Wat moet ik weten bij het gebruik van DINOloket?

Wat je vraag over de ondergrond ook is: DINOloket helpt je graag op weg. Ons portaal biedt een schat aan informatie met veel gegevens en ondergrondmodellen. Ook hebben we als makers van DINOloket, de Geologische Dienst Nederland, veel kennis en expertise van de ondergrond in huis.

Ben je niet inhoudelijk expert en zoek je bepaalde ondergrondinformatie, dan hebben we een aantal tips.

Wil je bijvoorbeeld meer weten over de ondergrond van je huis of tuin omdat je een onttrekkingsput wilt maken of bodemenergiesysteem wilt aanleggen?

Check allereerst bij je gemeente/provincie (bodemenergie) of waterschap (put aanleggen) onder welke voorwaarden het toegestaan is om grondwater te onttrekken. Per gemeente/provincie en waterschap gelden specifieke regels over wat de mogelijkheden zijn. De redenen waarom iets wel of niet mag kan dus verschillen per regio of zelfs per locatie. Zorg er vervolgens dat je in zee gaat met een erkend boorbedrijf uit de regio om de boring uit te voeren. Zijn kennen de ondergrond en voeren hun werkzaamheden uit volgens de geldende normen en richtlijnen en weten ook aan welke voorwaarden de constructie moet voldoen.

De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft informatie over de opbouw van de ondergrond, zoals hier op DINOloket. Zo kun je bij ondergrondgegevens alle informatie over bodemopbouw en grondwaterkwaliteit ophalen. Hiermee kun je je een beeld vormen van de ondergrond ter plaatse. Praktische informatie voor het gebruik van DINOloket vind je bij de helpfunctie: gebruik daarvoor de help-knop in de linkerkantlijn naast de kaart voor gegevens. Voor de oude versie van de kaartviewer voor ondergrondgegevens is de pagina Help nog van toepassing. Gebruik de Snelstart als het gaat om de modellen. Verder kun je op onze site Grondwatertools bij ‘Grondwaterkwaliteit-in-beeld’ inzicht krijgen in de grondwaterkwaliteit. Het is verder belangrijk om te realiseren dat onze ondergrondmodellen een regionaal karakter hebben. Het geeft een indicatie (kans) op wat op een specifieke locatie de opbouw van de ondergrond is. Meer daarover lees je op de toelichtende pagina’s van de ondergrondmodellen. Soms is lokale informatie bijvoorbeeld in de vorm van gegevens van een boring beschikbaar, dat geeft een verdere indicatie. Dus hoe de ondergrond onder je huis er bijvoorbeeld uitziet is daarmee niet exact te bepalen.

Het vraagt de nodige expertise om de gegevens en modellen op de juiste wijze toe te passen en te interpreteren. Je kunt daarvoor terecht bij een erkend adviesbureau dat gespecialiseerd is in jouw vraag. De Geologische Dienst Nederland doet vooral onderzoek en zorgt dat de gegevens van de ondergrond beschikbaar zijn.

Werkt DINOloket ook op een mobiel of tablet?

De kaartviewer van DINOloket is gemaakt voor schermgroottes van een laptop of desktop. Het opzoeken van gegevens en raadplegen van modellen via de kaart is beperkt mogelijk met een mobiel of tablet; niet alle functionaliteit werkt voor die schermgroottes.

Ondergrondgegevens

Hoe maak ik een grafiek zichtbaar van grondwaterstanden?

Zorg dat in module Ondergrondgegevens het gegevenstype ‘Put met onderzoeksgegevens (DINO)’ zichtbaar is op de kaart. Door met je muis op de gewenste put op de kaart te klikken opent een scherm met detailinformatie over dat object. Hier worden de belangrijkste kenmerken getoond. Als er voor de put grondwaterstanden beschikbaar zijn, dan worden de buizen getoond onder ‘Buizen met metingen’ (zie afbeelding). Door op het buisnummer, d.w.z. de code in kolom ‘Id’, te klikken wordt de grafiek van de grondwatermonitoring van die buis getoond. Houdt er rekening mee dat niet voor alle putten grondwaterstanden beschikbaar zijn.

Ik zoek informatie in verband met het aanleggen van een waterput of een bodemenergiesysteem.

Wat je vraag over de ondergrond ook is: DINOloket helpt je graag op weg. Ons portaal biedt een schat aan informatie met veel gegevens en ondergrondmodellen. Ook hebben we als makers van DINOloket, de Geologische Dienst Nederland, veel kennis en expertise van de ondergrond in huis.

Ben je niet inhoudelijk expert en zoek je bepaalde ondergrondinformatie, dan hebben we een aantal tips.

Wil je bijvoorbeeld meer weten over de ondergrond van je huis of tuin omdat je een onttrekkingsput wilt maken of bodemenergiesysteem wilt aanleggen.

Check allereerst bij je gemeente/provincie (bodemenergie) of waterschap (put aanleggen) onder welke voorwaarden het toegestaan is om grondwater te onttrekken. Per gemeente/provincie en waterschap gelden specifieke regels over wat de mogelijkheden zijn. De redenen waarom iets wel of niet mag kan dus verschillen per regio of zelfs per locatie. Zorg er vervolgens dat je in zee gaat met een erkend boorbedrijf uit de regio om de boring uit te voeren. Zijn kennen de ondergrond en voeren hun werkzaamheden uit volgens de geldende normen en richtlijnen en weten ook aan welke voorwaarden de constructie moet voldoen.


De Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, heeft informatie over de opbouw van de ondergrond, zoals hier op DINOloket. Zo kun je bij ondergrondgegevens alle informatie over bodemopbouw en grondwaterkwaliteit ophalen. Hiermee kun je je een beeld vormen van de ondergrond ter plaatse. Praktische informatie voor het gebruik van DINOloket vind je bij Help. Verder kun je op onze site Grondwatertools bij ‘Grondwaterkwaliteit-in-beeld’ inzicht krijgen in de grondwaterkwaliteit. Het is verder belangrijk om te realiseren dat onze ondergrondmodellen een regionaal karakter hebben. Het geeft een indicatie (kans) op wat op een specifieke locatie de opbouw van de ondergrond is. Meer daarover lees je op de toelichtende pagina’s van de ondergrondmodellen. Soms is lokale informatie bijvoorbeeld in de vorm van gegevens van een boring beschikbaar, dat geeft een verdere indicatie. Dus hoe de ondergrond onder je huis er bijvoorbeeld uitziet is daarmee niet exact te bepalen.

Het vraagt de nodige expertise om de gegevens en modellen op de juiste wijze toe te passen en te interpreteren. Je kunt daarvoor terecht bij een erkend adviesbureau dat gespecialiseerd is in jouw vraag. De Geologische Dienst Nederland doet vooral onderzoek en zorgt dat de gegevens van de ondergrond beschikbaar zijn.

Waarom kan ik niet alle gef-bestanden van boringen openen in de GEFPlotTool?

Het kan gebeuren dat het gef-bestand een foutmelding geeft in de GEFPlotTool. Dit kan komen doordat het gef-bestand bij een afbeelding (tiff-bestand) hoort die is meegeleverd in de uitlevering. In dit gef-bestand is geen informatie aanwezig die door de GEFPlotTool omgezet kan worden naar een curve. Voor meer informatie over de GEFPlotTool, klik hier.
Er is een alternatief beschikbaar waarmee gef-bestanden van de boringen geopend kunnen worden: Boris & Profiler.

Ondergrondmodellen

Waar kan ik dwarsdoorsnedes door de modellen maken?

Dwarsdoorsnedes door de modellen kunnen in de module Ondergrondmodellen gemaakt worden.

Waar vind ik de boormonsterprofielen DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP?

De boormonsterprofielen die zijn gebruikt bij de constructie van DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP kunnen bekeken en opgevraagd worden in de module Ondergrondmodellen.

Waar vind ik de modellen?

De actuele versies van de ondergrondmodellen DGM, DGMdiep, REGIS II en GeoTOP zijn beschikbaar op het DINOloket.
De modellen kunnen bekeken en opgevraagd worden in de module Ondergrondmodellen. In de Toelichting staat een korte uitleg over de modellen en de op het DINOloket getoonde visualisaties. Andere modellen (zoals NL3D) en uit de modellen afgeleide producten zijn beschikbaar via Grondwatertools.nl.

Waar vind ik informatie over de toepassing en betrouwbaarheid van de modellen?

Zodra op de homepage van DINOloket is gekozen voor 'Ondergrondmodellen' (groene blok) verschijnt ook de tab 'Toelichting' waar je informatie vindt over de verschillende modellen.

Waarom krijg ik meer modelbestanden uitgeleverd als ik een deel van een provincie of waterschap selecteer?

ArcGIS-bestanden van DGM, DGMdiep en REGIS II kunnen alleen uitgeleverd worden als zipbestand van een complete provincie of waterschap. Je ontvangt de provincies en waterschappen die worden geraakt door het door jou geselecteerde gebied. Voor GeoTOP geldt dat altijd de ArcGIS-bestanden van het hele dekkingsgebied worden uitgeleverd, ongeacht het geselecteerde gebied. Voor de SubsurfaceViewer-bestanden wordt voor DGMdiep ook het gehele dekkingsgebied uitgeleverd, maar geldt voor de overige modellen (DGM, REGIS II en GeoTOP) dat de kaartbladen worden uitgeleverd die worden geraakt door het door jou geselecteerde gebied.

Wat is het verschil tussen de Geologische kaart als PDF en de online versie?

De PDF, die net als het GIS-bestand ook te downloaden is bij ‘modellen’, is de kaart van begin 2023 en op dit moment de meest actuele versie. Het GIS-bestand zal echter in de komende jaren worden geüpdatet en is vanaf dan altijd de meest actuele versie. De meest actuele versie is te herkennen aan het jaartal in de bestandsnaam.

Wat is het verschil tussen de zeebodemsedimentkaart en de Geologische kaart van Nederland?

De zeebodemsedimentkaart laat alleen de samenstelling van het bodemmateriaal zien, ongeacht de bijbehorende stratigrafie. Zand is dus altijd zand. Op de geologische kaart wordt zand met een verschillende herkomst of ouderdom in aparte eenheden ondergebracht.

De zeebodemsedimentkaart kijkt tot een halve meter diep, terwijl de geologische kaart minimaal enkele meters de diepte ingaat. Vooral de Holocene eenheden op deze kaart zijn veelal als een stapeling van lagen weergegeven. Hierdoor zit er meer ‘diepte’ in de geologische kaart, en kan een completer verhaal over de ontstaansgeschiedenis van Nederland worden verteld. Op de geologische kaart is juist de bovenste halve meter Noordzeesediment bijna overal weggefilterd. Alleen waar die slib- of grindrijk is, of waar de mariene zandlaag meer dan zeven meter dik is, wordt de toplaag weergegeven.

Tot slot zijn de kaarten op verschillende manieren gemaakt. De digitaal getekende geologische kaart toont gegeneraliseerde vlakken, zogenaamde polygonen. De zeebodemsedimentkaart is het resultaat van een met kunstmatige intelligentie uitgevoerde interpolatie van 14.000 datapunten. Rastercellen van 100 bij 100 meter geven de kaart een korrelig karakter.

Zijn de gegevens uit een oud model nog beschikbaar?

Zodra er een nieuwe oplevering is van een van onze modellen, dan wordt de meest actuele versie van dat model gebruikt op DINOloket. Wil je echter gegevens van een van de modellen uit een oudere versie opvragen? Dat kan. Mail dan je verzoek naar onze Servicedesk: support@geologischedienst.nl.

Overige

Hoe kan ik gegevens aanleveren?

DINOloket verstrekt gegevens uit de database van DINO en uit de BRO (Basisregistratie Ondergrond). Gegevens die niet vallen onder de BRO, kun je aanleveren bij de Geologische Dienst Nederland. Je leest er meer over op de pagina Eigen gegevens aanleveren.

Waar vind ik de Brak-zout kaart?

De kaart van het Brak-zout grensvlak is beschikbaar op Grondwatertools.nl.

Waar vind ik de isohypsenkaart?

De isohypsenkaart vind je op Grondwatertools.nl.