Toelichting Ondergrondgegevens

Op deze plek vind je toelichtingen bij de gegevenstypen op de ondergrondkaart.
De volgende gegevens zijn op de kaart op de tab Ondergrondgegevens beschikbaar:

 • Geologisch booronderzoek
  - Boormonsterprofiel
  - Boormonsterfoto
  - Boorgatmeting
  - Chemische analyse
  - Korrelgrootte-analyse
  - Lithostratigrafische interpretatie
  - Vertrouwelijkheid
 • Archeologisch booronderzoek
  - Boormonsterfoto
  - Boormonsterprofiel
 • Sondeeronderzoek
  - Genormeerde sondeermethoden
  - Beschrijving gegevenstypen
  - Meetgegevens
  - Opbouw en draagkracht van de bodem
  - Interpretatie
  - Kwaliteit
  - Uitleverformaat
  - Op de kaart
 • Geo-elektrisch ondezoek
  - Geo-elektrisch onderzoek
  - Uitleverformaat
 • Waterbodemonderzoek
  - Waterbodemonderzoek
  - Monsterbeschrijving
  - Chemische analyse
  - Korrelgrootte analyse
 • Grondwateronderzoek
  - Grondwateronderzoek
  - Monsters
  - Standen
 • Put- en pompproeven
 • Overig onderzoek
  - Peilschalen