Peilschalen

Het oppervlaktewaterpeil wordt gemeten als waterniveau langs een peilschaal in een sloot of meer. De metingen worden in het algemeen weergegeven in meters of centimeters ten opzichte van NAP.
Het oppervlaktewaterpeil wordt bepaald door diverse aan of net onder het oppervlakte werkende processen, zowel natuurlijk als door mensen beinvloed. Voorbeelden zijn neerslag, verdamping van het oppervlaktewater, aanvulling door grondwater en ondiepe onttrekking voor de landbouw.

De waarnemingen van het oppervlaktewaterpeil zijn niet alleen belangrijk voor het vaststellen van de huidige peilen, maar ook voor de informatie over de fluctuaties van die peilen. Informatie over de fluctuaties van oppervlaktewaterpeilen is gebaseerd op de analyse van meetreeksen. Uit de langdurige meetreeksen wordt informatie gewonnen omtrent de seizoensinvloeden en eventuele trends in het verloop van de reeks.

Peilschalen op de kaart

Peilschalen zijn op de kaart te vindenĀ onder Overig onderzoek.