Genormeerde sondeermethoden

Tot 1982 verliepen sonderingen niet-gestandaardiseerd: voor zowel de uitvoeringsprocedure als de sondeerapparatuur bestonden geen standaarden. In 1982 verscheen in Nederland de eerste versie van een norm voor het uitvoeren van sonderingen:

NEN3680: Grondonderzoek, Statische sondeermethoden (1982, eerste druk).

In 1996 verscheen een nieuwe, deels gewijzigde norm:

NEN5140: Geotechniek, Bepaling van de conusweerstand en de plaatselijke wrijvingsweerstand van grond. Elektrische sondeermethode (1996, eerste druk).

In tegenstelling tot de boringen in DINO zijn de sonderingen in de database niet voorzien van een kwaliteitslabel of -code. Hier komt in de toekomst zeker verandering in. Maar ook nu kunnen we al op eenvoudige wijze een indruk krijgen van de kwaliteit van een sondering. Hoe? Door een aantal gegevens van de sondering op te vragen. De metagegevens van een sondering, zoals datum van uitvoering, norm, aantal metingen en gegevenstypen, bieden een eerste indruk van de sonderingskwaliteit.

Meer informatie over NEN3680 en NEN5140 staat op www.nen.nl. Voor het downloaden van de normen is een NEN-abonnement vereist.