Webservices

Naast de mogelijkheid om op DINOloket ondergrondgegevens en ondergrondmodellen te bekijken en te downloaden, zijn er ook diverse webservices met name voor een aantal type gegevens en modellen die deel uit maken van de Basisregistratie Ondergrond (BRO).

SOAP webservices

Wil je geautomatiseerd BRO-gegevens in je systeem? Dat kan. Sluit je systeem daarvoor aan op de SOAP webservices van de Landelijke Voorziening BRO.

REST webservices

Organisaties die snel en alleen publieke data willen bekijken, kunnen gebruikmaken van REST uitgifteservices van de BRO. Dit is handig voor het opvragen van een kleine set van registratieobjecten. Er zijn ook visualisatie- en correctieservices voor de BRO.

3D webservices

Een aantal BRO-data en -modellen zijn als basisversie 3D webservice beschikbaar (API-interface voor ArcGIS die voldoen aan de OGC standaard I3S), zodat ze extra makkelijk in je GIS-systeem in te laden zijn. De ontwikkeling van BRO 3D webservices die voldoen aan andere OGC-standaarden, zoals 3D-Tiles, wordt verkend.

Alternatief: PDOK

Op PDOK zijn datasets van de BRO beschikbaar als kenset, maar ook als volledige dataset (Atom-feed).

Overig: OPeNDAP

Voor REGIS II, GeoTOP en NL3D is een OPeNDAP server beschikbaar. Hiermee kun je NetCDF bestanden opvragen.