Toelichting op gegevens

DINOloket ontsluit gegevens van de Nederlandse Ondergrond die door GDN (onderdeel TNO) worden beheerd in verschillende databases (DINO database en BRO database). Deze databases bevatten gegevens en de daarop gebaseerde en afgeleide informatie. Kenmerkend is dat veel gegevens zijn aangeleverd door bedrijven, overheidsinstellingen en burgers. De oudste gegevens gaan terug tot de 19e eeuw. Er komen regelmatig nieuwe gegevens bij. De gegevens worden onder andere benut op het gebied van veiligheid, duurzaamheid, mijnbouw, drinkwater en bouwprojecten. Door gegevens te delen via DINOloket wordt het beeld van de ondergrond van Nederland steeds een beetje scherper.

Gratis of tegen kostprijs

De openbare gegevens uit de databases zijn via DINOloket voor iedereen toegankelijk en gratis opvraagbaar. Alleen als voor het verstrekken van gegevens extra inspanningen nodig zijn, worden kosten in rekening gebracht. Bijvoorbeeld als het verstrekken van informatie via internet niet mogelijk is. Je wordt daar vooraf van op de hoogte gesteld. Kun je met DINOloket je gegevensbehoefte niet invullen, neem dan contact met ons op. Mogelijk dat wij je kunnen helpen, bijvoorbeeld met het maken van een specifieke query.

Kwaliteit, garantie en aansprakelijkheid

Het is belangrijk om te weten dat de bedrijven, overheidsinstellingen en burgers, die de gegevens hebben aangeleverd aan DINOloket, verantwoordelijk zijn en blijven voor de kwaliteit. Dit geldt ook voor de historische gegevens, waarvan de bron soms niet meer te herleiden valt. TNO controleert voor opname van nieuwe gegevens in de databases of ze voldoen aan alle aanleverspecificaties.

De aard van geologische data maakt dat de gegevens nooit helemaal als juist te bestempelen zijn. Wij wijzen de gebruiker er nadrukkelijk op dat de gegevens fouten of interpretatieverschillen kunnen en zullen bevatten. We raden gebruikers aan om de verstrekte gegevens vóór gebruik goed te controleren en zelf te bepalen of de verstrekte gegevens voor de gewenste toepassing bruikbaar zijn.

TNO geeft dus geen garantie op de kwaliteit en bruikbaarheid van de gegevens. Ook is TNO niet aansprakelijk voor schade, die veroorzaakt is door verstrekking of gebruik van gegevens uit DINOloket.

Terugmelding fouten

Signaleer je mogelijke fouten of misinterpretaties? Dan verzoeken wij je dat aan ons te melden via support@geologischedienst.nl of info@nlog.nl. Wij analyseren de foutmelding en informeren waar nodig de dataleverancier. Op die manier kunnen we gezamenlijk werken aan de kwaliteitsverbetering van de gegevens van DINOloket.

Meer weten?

Hiernaast vind je per gegevenstype een toelichting. Voor verdere informatie over het gebruik van de gegevens verwijzen wij je naar onze gebruikersvoorwaarden en de disclaimer, toegankelijk via de link 'Voorwaarden van deze website' rechts onderaan de startpagina.