Geo-elektrisch onderzoek

De geo-elektrische methode legt verschillen in de soortelijke elektrische weerstand in de ondergrond vast. Dat gebeurt met behulp van een accu, twee stroom- en twee potentiaalelektrodes. Eerst wordt er stroom in de grond gebracht, waarna het potentiaalverschil over twee potentiaalelektrodes wordt gemeten. Dit potentiaalverschil levert samen met de stroomsterkte en een constante die afhankelijk is van de gebruikte meetopstelling, op basis van de Wet van Ohm de schijnbare weerstand van de ondergrond op.

Er bestaan verschillende vormen van geo-elektrische metingen, waarvan de gegevens van twee types in de DINO-database zijn opgenomen:

  • Verticale Elektrische Sondering (VES) metingen worden uitgevoerd langs een horizontale lijn vanaf de oppervlakte en leveren een 1D model in het centrum van de meetopstelling.
  • Continue VES (CVES) worden ook langs een lijn uitgevoerd, en leveren een 2D profiel van de ondergrond.

De gemeten schijnbare weerstanden zijn gemiddelden van de bovenste lagen van de ondergrond. Een VES meting heeft een vast middelpunt. Tijdens de uitvoering van de VES worden de buitenste stroomelektrodes steeds verder uit elkaar gezet. Hoe verder de buitenste stroomelektrodes uit elkaar komen te staan, hoe dieper we in de grond kunnen "kijken". Hoe dieper we in de ondergrond komen, hoe minder detail de methode kan waarnemen.

De meetgegevens worden met computerprogramma’s vertaald in een lagenmodel van de ondergrond. Het lagenmodel dat ontstaat uit een VES, bestaat uit de diepten (d) en soortelijke elektrische weerstanden (Rs) van de onderscheiden lagen. De soortelijke elektrische weerstand geeft informatie over de lithologie (klei, zand en grind) van de laag en het zoutgehalte van het grondwater.

De meest gebruikte toepassingen van de geïnterpreteerde VES metingen zijn:

  • het bepalen van de diepte van het zoet-zout grondwater grensvlak;
  • het maken van (hydro)geologische profielen in combinatie met boordata;
  • het bepalen van de elektrische weerstand van de ondergrond voor bijvoorbeeld het aanbrengen van een kathodische bescherming.

Geo-elektrisch onderzoek op de kaart

Geo-elektrisch onderzoek is op de kaart te vinden onder Bodem- en grondonderzoek. Informatie over elektrische weerstand is ook te vinden onder Geologisch booronderzoek, waar SN, LN, (elektrische) weerstand en inductie informatie geven over de elektrische weerstand.