Waterbodemonderzoek

Bij het onderzoek van de zeebodem worden deels andere boor- en monsternamemethoden toegepast dan op het land. Voor het bemonsteren van het oppervlak van de zeebodem worden hapmonsters of ‘boxcore’ monsters genomen en met de ‘vibrocore’ boormethode kunnen ongeroerde kernmonsters tot grotere diepten worden verkregen. De gegevens die thans van het zeebodemonderzoek beschikbaar zijn komen hoofdzakelijk uit hapmonsters van de bovenste ca 50 cm van de zeebodem. De metingen van de korrelgrootteverdeling in het laboratorium van monsters van de zeebodem is identiek aan de metingen van de grondmonsters uit boringen op het land.

Waterbodemonderzoek op de kaart

Waterbodemonderzoek is op de kaart te vinden onder Bodem- en grondonderzoek.
Onder waterbodemonderzoek zijn de volgende gegevenstypen beschikbaar: