Ook BRO-data via DINOloket

De DINO-database (Data en Informatie Nederlandse Ondergrond) van de Geologische Dienst Nederland, onderdeel van TNO, is al jaren een begrip als het gaat om ondergrondgegevens. De gegevens zijn gratis en voor iedereen eenvoudig toegankelijk via DINOloket. Sinds januari 2017 kunt u via DINOloket gegevens uit zowel de database van DINO als de BRO (Basisregistratie Ondergrond) opvragen.

Het succes van DINO

op 1 januari 2018 is de wet BRO officieel in werking getreden. Als voorloper is DINO hiervoor een belangrijke inspiratie geweest. DINO is namelijk al jaren een waardevolle bron van informatie voor vele aspecten van de ondergrond. Een belangrijk verschil met de BRO is het wettelijke aspect. Op www.basisregistratieondergrond.nl is meer informatie over de BRO te lezen. Naast de gegevens uit DINO komen nu dus ook de BRO-data via DINOloket beschikbaar.

Hoe werkt het?

De data zijn eenvoudig en gratis op te vragen. Als u via DINOloket naar de ondergrondgegevens gaat, kunt u op de kaart een gebied selecteren waarvan u de gegevens wilt zien. Daar kunnen dus ook BRO-data bij zitten. Zodra de data zijn geregistreerd in de Landelijke Voorziening BRO, zijn die vanaf de eerstvolgende dag beschikbaar via DINOloket. Na voldoende inzoomen op de kaart worden de vertrouwde filtermogelijkheden van DINOloket zichtbaar. Daar kan voor bovenstaande gegevens nu aangegeven worden welke registratie (DINO of BRO) u wilt raadplegen. Voor de BRO-data kan aanvullend gefilterd worden op bronhouder. Vanzelfsprekend kan ook naar een specifiek gegeven gezocht worden op basis van het identificatienummer (BRO-ID of NITG-nummer). De kengegevens van de objecten in het geselecteerde gebied kunt u online inzien. Vervolgens kunt u besluiten of u de data wilt downloaden.

Welke BRO-data?

Alle openbare BRO-data die worden geregistreerd in de Landelijke Voorziening BRO zijn beschikbaar via DINOloket. Zo is in januari 2017 gestart met BRO-data van geotechnisch sondeeronderzoek. Vervolgens zijn daar sinds januari 2018 ook de bodemkundige boormonsterbeschrijvingen uit het BIS van Wageningen Environmental Research (Alterra) en grondwatermonitoringputten bijgekomen. De BRO is volop in ontwikkeling; via DINOloket zullen de komende jaren dus steeds meer BRO-data beschikbaar komen.

Wat is het verschil?

Allereerst is per gegevenstype, samen met stakeholders het formaat en de inhoud van deze data bepaald. U merkt dat bijvoorbeeld als u bij DINOloket BRO-data opvraagt. Sommige DINO-data worden als XML-bestand geleverd; BRO-data wordt standaard als XML-bestand geleverd. Verder zijn de BRO-data te herkennen aan een BRO-ID en op de kaart hebben BRO-data een eigen symbool.

Aanleverspecificaties DINO aangepast op de BRO

Vanwege de ontwikkeling van de BRO, zijn de aanlevermogelijkheden en -specificaties voor een aantal gegevenssoorten bij DINO gewijzigd. U leest hier meer over op de pagina ‘Gegevens aanleveren’ van DINOloket.

Meer informatie

Ontdek de extra mogelijkheden van DINOloket om ook BRO-data op te vragen. Heeft u vragen of wensen? We horen het graag. Neemt u dan contact met ons op. Wilt u meer weten over de BRO, ga dan naar www.basisregistratieondergrond.nl van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.