Hoofd-Röt Evaporiet Laagpakket

Code
RNRO1
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Afwisseling van anhydriet-, haliet- en kleisteenlagen.

Afzettingsmilieu

Deels afgesloten marien evaporitisch milieu.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Van 30 m tot meer dan 150 m (Breeveertien Bekken en Centraal-Nederlands Bekken). Tot ongeveer 300 m (Centrale Noordzee Slenk).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Röt Halite Member; DUI: Röt Formation; BEL: Main Röt Evaporite Member.
Ouderdom
vroeg Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3786 - 3929 m (143 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2337 - 2447 m (110 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1709 - 1761 m (52 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Hoofd-Röt Evaporiet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/hoofd-rot-evaporiet-laagpakket.