Laagpakket van Gelinden

Code
NLLAGE
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Harde en zachte, voornamelijk witgrijze tot geelbruine, kleiige mergel met veel graafgangen en gele concreties. De onderste lagen bestaan doorgaans uit donkergroene mergelige klei.

Afzettingsmilieu

(Kust nabij) ondiep-marien.

Definitie ondergrens

Scherpe grens naar de zanden van het onderliggende Laagpakket van Orp, met relatief lage gamma-ray waarden.

Definitie bovengrens

Geleidelijke overgang naar het Laagpakket van Liessel; deze heeft hogere gamma-ray waarden. Op weerstandslogs kan de mergel vanwege de hogere weerstandswaarden duidelijk onderscheden worden van het bovenliggende Laagpakket van Liessel.

Dikte indicatie
Tot 40 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Maureen Formation; GER: afwezig; BEL: Heers Formation.
Ouderdom
laat Paleoceen (Thanetien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1395 - 1412 m AH (17 m)
Opmerkingen:
Typesectie is alleen geldig voor Nederland.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het buurtschap Gelinden, gemeente Heers, België.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Gelinden. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-gelinden.