Scruff Spiculiet Laagpakket

Code
SGGSP
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Licht groengrijze, fijnkorrelige, glauconiethoudende, zwak kleiige, sterk gebioturbeerde zandstenen. De oorspronkelijke sedimentaire structuren zijn niet langer aanwezig. Sponsnaalden kunnen een groot deel van het gesteente uitmaken, waarbij het een bioklastische zandsteen vormt.

Afzettingsmilieu

Offshore tot vooroever milieu.

Definitie ondergrens

Gekenmerkt door een toename in gamma-ray log waarden, veroorzaakt door een toename in kleigehalte in de onderliggende eenheden. In de Centrale Slenk wordt een hiaat aangetroffen, maar in het afzettingsgebied van het Terschelling Bekken was de afzetting continue (Abbink et al. 2006). Het veelvuldig voorkomen van sponsnaalden of de afdrukken ervan, kunnen als additioneel criterium gebruikt worden voor het bepalen van de grens.

Definitie bovengrens

Bedekt door het Laagpakket van Stortemelk; de grens wordt getrokken bij de overgang van een cilinder- of trechtervormig gamma-ray patroon (Scruff Spiculiet Laagpakket) naar een klokvormig patroon (Laagpakket van Stortemelk). Dit niveau wordt bijna altijd gekenmerkt door een duidelijke gamma-ray piek in het Laagpakket van Stortemelk.

Dikte indicatie
Tot 140 m (L03-01).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
midden Tithonien - vroeg Berriasien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3041 - 3065 m (24 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2193 - 2230 m (37 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de offshore 'Upper Scruff Bank' nabij boorgat F03-03.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Abbink, O.A., Mijnlieff, H.F., Munsterman, D.K. & Verreussel, R.C.M.H. 2006. New stratigraphic insights in the ‘Late Jurassic’ of the Southern Central North Sea Graben and Terschelling Basin (Dutch Offshore) and related exploration potential. Netherlands Journal of Geosciences 85, 221-238.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Scruff Spiculiet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/scruff-spiculiet-laagpakket.