Z3 Carbonaat Laagpakket

Code
ZEZ3C
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Bruine, zwak kleiige, dolomitische kalksteen of grofkristallijn dolomiet. Lokaal komen oölieten en stromatolieten voor in deze carbonaten (Clark 1980). Anhydriet Inschakelingen komen vaak voor in het carbonaat. In het bovenste deel kan het dunne kleisteenlagen bevatten. Langs de bekkenranden kan het laagpakket zandiger worden.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien carbonaat, platform/hellingafzetting.

Definitie ondergrens

De top van het Grijze Zoutklei Laagpakket is de basis van dit laagpakket.

Definitie bovengrens

De basis van het bovenliggende Z3 Hoofdanhydriet Laagpakket vormt de bovengrens.

Dikte indicatie
Doorgaans tussen 10-35 m en tot 249 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Plattendolomit Formation; DUI: Plattendolomit; BEL: Z3 Carbonate Member.
Ouderdom
laat Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1283 - 1327 m (44 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1870 - 1875 m (5 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4418 - 4435 m (17 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2720 - 2736 m (16 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1974 - 1989 m (15 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1712 - 1720 m (8 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2584 - 2592 m (8 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Clark, D.N. 1980. The diagenesis of Zechstein carbonate sediments - In: Füchtbauer, H. and Peryt, T.M. (eds.): The Zechstein Basin with emphasis on carbonate sequences - Contr. Sedimentology, No. 9, Schweizer-bart’sche Verlagsbuchh., Stuttgart, 167-203.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z3 Carbonaat Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z3-carbonaat-laagpakket.