Randkoperschalie Laagpakket

Code
ZEZ1E
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Minder donker van kleur dan het equivalent in het bekken, en bevat minder organisch materiaal. Op sommige plaatsen komt aan de basis een dolomietlaag voor (bijv. boorgat Buurmalsen-1).

Afzettingsmilieu

Relatief diepe, zuurstofhoudende wateren onder de golfbasis.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 9 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: Fringe Coppershale Member.
Ouderdom
vroeg Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3871 - 3872,5 m (1,5 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2066 - 2069 m (3 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Randkoperschalie Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/randkoperschalie-laagpakket.