Laag van Winterswijk

Code
NMRUBOWI
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Siltige klei met inschakelingen van zeer fijnkorrelige zanden. Voor meer details wordt de lezer verwezen naar Van den Bosch et al. (1975).

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Nog niet vastgesteld.
Geografische verbreiding
Nog niet vastgesteld.
Regionale correlatie
Kan gecorreleerd worden met het Laagpakket van Boom.
Ouderdom
Oligoceen - Rupelien.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Winterswijk.
Vorige benaming(en)
Laagpakket van Winterswijk.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2018).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene - Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Winterswijk. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-winterswijk.