Laagpakket van Rucphen

Code
NUBRRC
Status
Formeel (Westerhoff 2003).
Lithologische beschrijving

Donkergroen tot zwart matig fijn tot uiterst grof zand (150-2000 µm), zwak siltig tot kleiig, glauconietrijk.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien.

Definitie ondergrens

Diffuse overgang naar ondiep marien zand (Formatie van Veldhoven).

Definitie bovengrens

Bedekt door ondiep marien zand en klei (Formatie van Breda, ongedifferentieerd).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 30 m.
Geografische verbreiding
Zuidwest-Nederland, dichtbij de Belgische grens.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: afwezig; BEL: Lid van Antwerpen, Formatie van Berchem (Vernes et al. 2018).
Ouderdom
vroeg Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Rucphen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Vernes, R.W., Deckers, J., Bakker, M.A.J., Bogemans, F., De Ceukelaire, M., Doornenbal, J.C., den Dulk, M., Dusar, M., Van Haren, T.F.M., Heyvaert, V.M.A., Kiden, P., Kruisselbrink, A.F., Lanckacker, T., Menkovic, A., Meyvis, B., Munsterman, D.K., Reindersma, R., ten Veen, J.H., van de Ven, T.J.M., Walstra, J., Witmans, N. 2018. Geologisch en hydrogeologisch 3D model van het Cenozoïcum van de Belgisch-Nederlandse grensstreek van Midden-Brabant / De Kempen (H3O – De Kempen). Studie uitgevoerd door VITO, TNO-Geologische Dienst Nederland en de Belgische Geologische Dienst in opdracht van Vlaams Planbureau voor Omgeving, Vlaamse Milieumaatschappij, TNO, Geologische Dienst Nederland, Nederlandse Provincie Noord-Brabant, Brabant Water, Programmabureau KRW/DHZ Maasregio.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Rucphen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-rucphen.