Laagpakket van Ratum

Code
NMRURA
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithological description

Zand, zeer fijn tot uiterst grofkorrelig, donkergrijs met glauconiet, siltige klei en leem. Voor meer details wordt de lezer verwezen naar Van den Bosch et al. (1975).

Depositional setting

Marien.

Definition of lower boundary

Nog niet vastgesteld.

Definition of upper boundary

Nog niet vastgesteld.

Thickness indication
Nog niet vastgesteld.
Geographical distribution
Nog niet vastgesteld.
Regional correlation
Het Laagpakket van Ratum komt overeen met het Laagpakket van Berg.
Age
Rupelien.
Holostratotype
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Opmerkingen:
Nieuwe referentiesectie: zie de discussie in Van Den Bosch (2015, p. 36).
Origin of name
Vernoemd naar het dorpje Ratum, nabij Winterswijk.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Dirk Munsterman (2018).
References
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene - Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Van den Bosch, M. 2015. Lithostratigrafie van het Oligoceen in de regio Almelo-Winterswijk, Oost Nederland, 164 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Ratum. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-ratum.