Koperschalie Laagpakket

Code
ZEZ1K
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Microgelamineerde bruinzwarte bitumineuze schalie. Op boorgatmetingen gekenmerkt door hoge gamma-ray waarden en een lage akoestische snelheid. Overblijfselen van vissen komen vaak voor.

Afzettingsmilieu

Marien, onder de golfbasis en afgezet onder euxidische condities.

Definitie ondergrens

Top van de Rotliegend rode/gele zandstenen. Plaatselijk Carboon of oudere afzettingen.

Definitie bovengrens

Basis van het bovenliggende Z1 Carbonaat Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 1 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Kupferschiefer Formation; DUI: Kupferschiefer; BEL: Coppershale Member.
Ouderdom
vroeg Wuchiapingien. Re/Os dateringen in de basale Kupferschiefer komen op een ouderdom van 257.3 ± 1.6 Ma (Brauns et al. 2003).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1803 - 1804 m (1 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3121 - 3122 m (1 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Brauns, C.M., Pätzold, T. & Haack, U. 2003. A Re-Os study bearing on the age of the Kupferschiefer at Sangerhausen (Germany). International Congress on Carboniferous and Permian Stratigraphy, Utrecht, August 2003, 66.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Koperschalie Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/koperschalie-laagpakket.