Boven-Werkendam Laagpakket

Code
ATWDU
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithological description

Een grijze, homogene, wat mergelige kleisteen. Heeft een uniforme, lage akoestische snelheid en weerstand uitslag in boorgatmetingen.

Depositional setting

Marien.

Definition of lower boundary

Concordant op het meer kalkhoudende Midden-Werkendam Laagpakket.

Definition of upper boundary

In complete opeenvolgingen wordt het bedekt door de Formatie van Brabant. Het basale laagpakket van de Formatie van Brabant laat naar boven toe een toename in kalksteen- en zandsteengehalte zien; in de meeste boorgatmetingen is dit zichtbaar als een duidelijk trechtervormig patroon (lage gamma-ray, hogere sonische snelheden en weerstand waarden). De ondergrens van de Formatie van Brabant wordt getrokken aan de basis van de eerste pure kalksteenlaag, gekenmerkt door een scherpe piek in de logs.

Thickness indication
100 - 300 m.
Geographical distribution
Regional correlation
VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.
Age
Bajocien tot vroegst Bathonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1746 - 1953 m (207 m)
Origin of name
Geen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Sander Houben (2017).
References
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Werkendam Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-werkendam-laagpakket.