Laagpakket van Schouwen

Code
CLZLS
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Dikke opeenvolging van licht- tot donkergrijze, bruinzwarte, en lichtgeel tot donkerbruine kalkstenen. De compacte kalkstenen zijn micritisch, biosparitisch tot biomicritisch, plaatselijk oölitisch en fossielrijk. Plaatselijk komen grof kristallijne calcietaders voor. Intergranulair bitumineus, organisch materiaal is vaak aanwezig. Lokaal zijn de kalkstenen gedolomitiseerd, vooral in de buurt van breukzones. In gebieden waar latere erosie de Formatie van Zeeland heeft afgesneden, kunnen de kalkstenen in de gebleekte zone verkiezeld zijn.

Afzettingsmilieu

Nog niet vastgesteld.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Tot 634 m (O18-01).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Zeeland Formation; DUI: Kohlenkalk Group; BEL: Loenhout, Halen, Turnhout/Visé & Berneau Formations.
Ouderdom
midden - laat Viséen.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2123 - 2604 m (481 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
114 - 502,7 m (388,7 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar het westelijk deel van het eiland Schouwen-Duiveland, Zeeland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Tom van Hoof (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section B, Devonian and Dinantian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-20.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Schouwen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-schouwen.