Formatie van Holland

Code
KNGL
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van grijze en roodbruine mergels en mergelige kleistenen. Plaatselijk met vrij dunne bitumeuze schalie inschakelingen of dikkere groendzandlagen.

Afzettingsmilieu

Matig tot vrij diep marien milieu (midden- tot buiten-netritisch) waar fijne deeltjes en carbonaten bezonken. Bitumeuze afzettingen duiden op perioden van stagnerende bekkenbodem circulatie. Af en toe werden tijdens stormen dunne zandlagen afgezet. De concentratie van glauconiet duidt op stormafzettingen ('winnowing').

Definitie ondergrens

Bedekt de Vlieland Kleisteen Formatie (in het West-Nederlands Bekken het Laagpakket van De Lier van de Vlieland Zandsteen Formatie). Deze grens markeert een kleine, maar duidelijke regionale discordantie. In de wat hogere gebieden rust de formatie discordant op de Vlieland Zandsteen Formatie, de Nedersaksen, Altena of Boven-Germaanse Trias groepen en begint het met een basale kleisteen- of groenzandlaag.

Definitie bovengrens

Vaak discordant als gevolg van inversie. Waar dit niet het geval is, bedekt de Formatie van Texel de Formatie van Holland.

Dikte indicatie
100 - 500 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Cromer Knoll Group en Rødby Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: Hainaut Group.
Ouderdom
Grens Aptien - Albien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2295 - 2403 m (108 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1127 - 1580 m (453 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de provincie Zuid-Holland.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Holland. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-holland.