Laagpakket van Lies

Code
SGSKL
Status
Formeel (Munsterman et al. 2012).
Lithologische beschrijving

Gebioturbeerde siltige tot zandige kleistenen. Plaatselijk glauconiet- en pyriethoudend, met carbonaatstroken. Gamma-ray logs vertonen 'fining-upward' en 'coarsening-upward' patronen. De top van het laagpakket vertoont een duidelijke 'coarsening upward' trend in de gamma-ray log.

Afzettingsmilieu

Offshore-continentaal plat milieu.

Definitie ondergrens

Ligt diachroon over het Terschelling Zandsteen Laagpakket; de basis is jonger in het zuidelijk deel van het Terschelling Bekken. Het contact met het Terschelling Zandsteen Laagpakket is concordant en gekenmerkt door naar beneden toe afnemende gamma-ray waarden (klokvormig).

Definitie bovengrens

Gekenmerkt door een trechtervormig gamma-ray patroon, veroorzaakt door een naar boven toe afnemend kleigehalte. Grens met het Scruff Spiculiet Laagpakket.

Dikte indicatie
Tot 312 m (L03-01).
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Humber Group; DUI: ?; BEL: -.
Ouderdom
Tithonien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2318 - 2463 m (145 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Lies, op Terschelling.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Munsterman, D.K., Verreussel, R.M.C.H., Mijnlieff, H.F., Witmans, N., Kerstholt-Boegehold, S. & Abbink, O.A. 2012. Revision and update of the Callovian-Ryazanian Stratigraphic Nomenclature in the northern Dutch Offshore, i.e. Central Graben Subgroup and Scruff Group. Netherlands Journal of Geosciences-Geologie en Mijnbouw, 91 (4), 555-590.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Lies. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-lies.