Texel Mergelsteen Laagpakket

Code
CKTXM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Witte tot lichtgrijze, plaatselijk roze kalkstenen en mergelige krijtkalk. Ten zuiden van het Breeveertien Bekken en in het westelijk deel van het West-Nederlands Bekken domineren mergels en mergelige krijtkalk. Verder noordwaarts komen deze lithologiën alleen onderin dit laagpakket voor.

Afzettingsmilieu

Relatief diep mariene condities, onder de golfbasis.

Definitie ondergrens

Over het algemeen getrokken aan de basis van een duidelijk meer kalkhoudend interval wat het Boven-Holland Mergel Laagpakket bedekt. Langs de bekkenrand ligt de grens boven de bovenste zandstenen van het onderliggende Texel Groenzand Laagpakket.

Definitie bovengrens

Getrokken aan de basis van het kleiige Plenus Mergel Laagpakket. Waar dit laagpakket afwezig is, wordt het Texel Mergelsteen Laagpakket discordant bedekt door de Formatie van Ommelanden. Wanneer dit het geval is, liggen twee kalksteen eenheden direct op elkaar waardoor het vaststellen van de bovengrens bemoeilijkt wordt. De grens kan gevonden worden door de afgesneden lagen in het Laagpakket van Texel te vervolgen; deze hebben over het algemeen een wat onregelmatiger patroon in boorgatmetingen dan de bovengelegen eenheden van de Formatie van Ommelanden.

Dikte indicatie
Tot ongeveer 250 m.
Geografische verbreiding
Het laagpakket komt veelvuldig voor in de zuidelijke Noordzee en onshore Nederland. Het is afwezig is het meest zuidelijke deel van de Noordzee en het zuidelijke Nederlandse onshore gebied, en in de centrale delen van gebieden waar Subhercynische en Lamaride inversie heeft plaatsgevonden.
Regionale correlatie
VK: Hidra Formation; GER: Helgoland en Brochterbeck formations; BEL: Bernissart en Hainaut formations.
Ouderdom
Cenomanien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2326 - 2406 m (80 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1084 - 1110 m (26 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar de dominante lithologie in het onderste deel van het laagpakket.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (June 2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Texel Mergelsteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/texel-mergelsteen-laagpakket.