Laagpakket van Eibergen

Code
NUBREI
Status
Formeel (Van den Bosch et al. 1975).
Lithological description

Stugge donkerbruine klei, matig siltig, glimmerhoudend. Lagen zeer fijn, glauconietarm zand. Basisconglomeraat met omgewerkte macrofossielen, kleiballen en fosforietconcreties. Kalkloosheid van zand door oplossing direct na afzetting.

Depositional setting

Warme deltabasis, deltafront (Van den Berg et al. 2000).

Definition of lower boundary

Geleidelijke overgang naar ondiep mariene klei (Laagpakket van Aalten, Formatie van Breda).

Definition of upper boundary

Erosief contact met ondiep marine zand (Laagpakket van Zenderen, Formatie van Breda).

Thickness indication
Tot ongeveer 10 m.
Geographical distribution
Beperkt tot de Achterhoek en Twente.
Regional correlation
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Age
midden - laat Mioceen.
Origin of name
Vernoemd naar Eibergen.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene-Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Van den Berg, M.W., Van Houten, C.J., Den Otter, C. 2000. Toelichting bij de Geologische Kaart van Nederland 1 : 50 000, 34W, 34O/35.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Eibergen. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-eibergen.