Zechstein Boven-Kleisteen Formatie

Code
ZEUC
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Klastisch interval tussen de bovenste herkenbare carbonaat, evaporiet of silliciklastisch laagpakket of formatie van de Zechstein Groep en de basis van de Onder-Germaanse Trias Groep. Lithologisch bestaat de formatie uit roodbruine tot lichtbruine, soms grijsgroene kleistenen met wat anhydriet en/of carbonaatsnoeren. Deze kleistenen hebben vaak zeer lage snelheden op akoestische logs. In het bovenste deel kunnen dunne, goed-gecementeerde zandige lagen voorkomen.

Afzettingsmilieu

Grote vlakte langs de bekkenrand onder playa-achtige condities. Gaat over in de lacustriene afzettingen van de Onder-Bontzandsteen Formatie (Geluk et al. 1997).

Definitie ondergrens

Getrokken aan de top van het Zechstein evaporiet of klastisch laagpakket of formatie wat direct onder de Zechstein Boven-Kleisteen Formatie ligt.

Definitie bovengrens

Gevormd door de basis van de Onder-Germaanse Trias Groep. In het bekken rust de eenheid direct op het Z4 Zout Laagpakket of Z5 Zout Laagpakket. Aan de bekkenrand kan het direct op Z3 Carbonaat Laagpakket, de zandsteen laagpakketten van de Z3 (Leine) en de Z4 (Aller) formaties rusten, of plaatselijk zelfs op de Boven-Rotliegend Groep.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 100 m, maar tot 1247 m in E16-04.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Bunter Shale Group; DUI: Fulda Folge en Friesland Folge; BEL: Zechstein Upper Claystone Formation.
Ouderdom
Changhsingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1212 - 1235 m (23 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2178 - 2194 m (16 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3992 - 4017 m (25 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4378 - 4418 m (40 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2711 - 2720 m (9 m)
Parastratotype
Boring:
BQ160975 (Q16-01)
Diepte (dikte) langs boorgat:
3817 - 3823 m (6 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1708 - 1712 m (4 m)
Oorsprong naam
Naam verwijst naar de kleisteenlagen tussen de bovenste Zechstein evaporiet en de basis van de Onder-Germaanse Trias Groep. Deze kleistenen werden voorheen gerekend tot het Basale Bontzandsteen Laagpakket van de Onder-Bontzandsteen Formatie of aan het basale deel van de Bunter Formatie.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
Geluk, M.C., Van Wees, J.D., Grönloh, H., Van Adrichem Boogaert, A.B. 1997. Palaeogeography and paleotectonics of the Zechstein Group (Upper Permian) in the Netherlands. Proceedings of the XIII International Congress on the Carboniferous and Permian, 28th August-2nd September 1995, Krakow, Poland. Prace Panstwowego Instytut Geologicznego CLVII, part 2, 63-75.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zechstein Boven-Kleisteen Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zechstein-boven-kleisteen-formatie.