Laag van Miste

Code
NUBRAAMI
Status
Formeel (Westerhoff 2003).
Lithologische beschrijving

Donkergroene klei, zandig, en zand, fining upward. Glauconitisch, fossielrijk (rijke Miocene fauna), lag van schelpen vormt basis van Laagpakket van Aalten (Formatie van Breda; Van den Bosch et al. 1975). Horizon met fosforietconcreties nabij de top.

Afzettingsmilieu

Warm ondiep marien.

Definitie ondergrens

Discordant contact met mariene klei (Formatie van Rupel).

Definitie bovengrens

Scherp discordant contact met fluvioglaciaal grind (Laagpakket van Schaarsbergen, Formatie van Drente). Diffuse overgang naar ondiep marine kleiig zand (Laag van Stemerdink, Formatie van Breda).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 5 m.
Geografische verbreiding
Zeer lokaal in de Achterhoek.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Ouderdom
midden Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Miste bij Winterswijk.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene-Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Miste. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-miste.