Zand van Brussel Laagpakket

Code
NLDOBR
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1997).
Lithologische beschrijving

Opeenvolging van groengrijs, glauconiethoudend, zeer fijnkorrelig zand met, voornamelijk in het bovenste gedeelte, een aantal dm-dikke harde kalkhoudende zandsteenlagen (geven hoge weerstandspieken). Richting de basis van de eenheid neemt het kleigehalte toe, en nemen het kalk- en glauconietgehalte af. Zwak glimmerhoudend. Verder weg van de paleo-kustlijn wordt het laagpakket siltiger en mergelig. Het bovenste deel met de gecementeerde, kalkhoudende zandsteenlagen is rijk in fossielfragmenten; voornamelijk in de Achterhoek en Twente: veel Nummulieten, schelpen (inclusief pecten) en echinodermen, wat een kustnabij milieu suggereert.

Afzettingsmilieu

Marien. Binnen-neritisch tot kustnabij. De waterdiepte lijkt naar boven af te nemen, met uitzondering van het allerbovenste deel van de eenheid.

Definitie ondergrens

Variërende karakter. Regionaal een duidelijke grens tussen de klei van het Laagpakket van Ieper en het bovenliggende zand. Echter, op veel plaatsen is de grens geleidelijk en complex omdat verschillende delen van de opeenvolging niet aanwezig zijn als gevolg van verschillende fasen zonder afzetting en/of erosie.

Definitie bovengrens

Scherpe grens naar de bovenliggende klei van het Laagpakket van Asse. Regionaal is het Zand van Brussel Laagpakket geërodeerd en wordt het bedekt door jongere eenheden.

Dikte indicatie
Tot 170 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: ?; DUI: ?; BEL: ?
Ouderdom
vroeg Eoceen - midden Eoceen (Ypresien - Lutetien).
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
735 - 844 m AH (109 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Brussel, België en de voornaamste lithologie.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Geert-Jan Vis (2019).
Referenties
Maréchal, R., Laga, P. (eds.) 1988. Voorstel lithostratigrafische indeling van het Paleogeen - Nationale Commissies voor Stratigrafie. Commissie: Tertiair, Belgische Geologische Dienst, Brussel, 208 p.
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1997. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands, revision and update by RGD and NOGEPA, Section I, Tertiary. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-39.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Zand van Brussel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/zand-van-brussel-laagpakket.