Boven-Brabant Kalksteen Laagpakket

Code
ATBR3
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Kalkhoudende eenheid gekenmerkt door een hoog zandgehalte.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
30 - 50 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.
Ouderdom
laat Callovien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1898 - 1929 m (31 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1542 - 1577 m (35 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Boven-Brabant Kalksteen Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/boven-brabant-kalksteen-laagpakket.