Vlieland Kleisteen Formatie

Code
KNNC
Status
Formeel (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1993).
Lithologische beschrijving

Donkere bruingrijze tot grijze kleisteen. Glimmers en zeer fijn lignitisch materiaal komen veel voor. Over het algemeen zijn de kleistenen licht kalkhoudend. In de offshore gebieden, kan het bovenste deel van de formatie plaatselijk kalkrijk zijn. In het West-Nederlands Bekken en het Breeveertien Bekken is de formatie zeer siltig tot zandig met veel siltsteen inschakelingen en, voornamelijk langs de bekkenrand, zeer fijnkorrelige zandsteenlagen.

Afzettingsmilieu

Ondiep tot vrij diep marien (midden tot buiten neritisch) milieu, waarin fijne deeltjes en carbonaten bezonken. Dunne zandlagen werden voornamelijk tijdens stormen en laagstand periodes afgezet.

Definitie ondergrens

Waar de Vlieland Zandsteen Formatie aanwezig is, is het min of meer concordante contact over het algemeen vrij scherp. Elders ligt het laagpakket discordant over verschillende oudere formaties.

Definitie bovengrens

Nagenoeg concordant contact met de mergelige Formatie van Holland. Discordant contact met de Krijtkalk Groep en Onder-Noordzee Groep. De bovengrens met de Formatie van Holland is scherp. In het West-Nederlands Bekken is de grens met het Laagpakket van De Lier geleidelijk.

Dikte indicatie
200 - 600 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Valhall Formation; DUI: ~Minden-Braunschweig-Gruppe; BEL: -.
Ouderdom
Valanginien - vroeg Aptien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1650 - 2200 m (550 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
848 - 956 m (108 m)
Oorsprong naam
Vernoemd naar Vlieland, locatie van het referentie boorgat.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1993. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section G, Upper Jurassic and Lower Cretaceous. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-80..
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Vlieland Kleisteen Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/vlieland-kleisteen-formatie.