Laagpakket van Aalten

Code
NUBRAA
Status
Formeel (Van den Bosch et al. 1975).
Lithologische beschrijving

Bruingrijze tot zwarte klei, sterk siltig tot zandig, kalkhoudend. Bruingrijs tot zwart zand, kalk-, schelp- en glauconiethoudend.

Afzettingsmilieu

Warme deltabasis, deltafront (Van den Berg et al. 2000).

Definitie ondergrens

Definition of lower boundary: Discordant contact (Mid-Miocene Unconformity) met ondiep mariene klei en zand (Formatie van Rupel and lokaal Formatie van Veldhoven).

Definitie bovengrens

Geleidelijke overgang naar kalkloze, micahoudende ondiep mariene klei en zand (Laagpakket van Eibergen, Formatie van Breda).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 20 m.
Geografische verbreiding
Beperkt tot Oost-Nederland (Achterhoek en Twente; Van den Bosch et al. 1975).
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Ouderdom
midden Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Aalten.
Vorige benaming(en)
Previous name(s): Afzettingen van Aalten, met de Lagen van Miste en Stemerdink (Van den Bosch et al. 1975).
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene-Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Van den Berg, M.W., Van Houten, C.J., Den Otter, C. 2000. Toelichting bij de Geologische Kaart van Nederland 1 : 50 000, 34W, 34O/35.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Aalten. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-aalten.