Z4 (Aller) Formatie

Code
ZEZ4
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Kleisteen - anhydriet - zout opeenvolging in het hoofdbekken en de subbekkens; kleisteen - zandsteen opeenvolging langs de bekkenranden.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Getrokken aan de basis van het Rode Zoutklei Laagpakket.

Definitie bovengrens

Gevormd door de top van het Z4 Zout Laagpakket of het Z4 Pegmatiet-Anhydriet Laagpakket.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 130 m, tot 1642 m in L05-B-03.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Z4 Group; DUI: Aller Folge (Z4); BEL: Z4 (Aller) Formation.
Ouderdom
laatst Wuchiapingien - vroegst Changhsingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1235 - 1245 m (10 m)
Opmerkingen:
Subbekken milieu
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
4036 - 4096 m (60 m)
Opmerkingen:
Hoofdbekken milieu
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
2194 - 2250 m (56 m)
Opmerkingen:
Hoofdbekken milieu
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1797 - 1860 m (63 m)
Opmerkingen:
zandsteen facies
Oorsprong naam
De naam is afgeleid van de Duitse stratigrafische nomenclatuur waar het gebruikt wordt voor de vierde evaporiet cyclus van de Zechstein Groep (Richter-Bernburg 1955).
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Richter-Bernburg, G. 1955. Stratigraphische Gliederung des deutschen Zechsteins - Z. Dt. Geol. Ges., 105, 593-645.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z4 (Aller) Formatie. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z4-aller-formatie.