Laag van Stemerdink

Code
NUBRAAST
Status
Formeel (Westerhoff 2003).
Lithologische beschrijving

Donkerbruin zand, kleiig, en klei, zandig. Mica- en fossielrijk (rijke Miocene fauna).

Afzettingsmilieu

Warm ondiep marien.

Definitie ondergrens

Diffuse overgang naar ondiep mariene zandige klei (Laag van Miste, Formatie van Breda).

Definitie bovengrens

Scherp discordant contact met fluvioglaciaal grind (Laagpakket van Schaarsbergen, Formatie van Drente). Discordant contact met grove lag aan basis van ondiep mariene klei (Laagpakket van Eibergen, Formatie van Breda).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 10 m.
Geografische verbreiding
Zeer lokaal in de Achterhoek.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Ouderdom
midden Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar het landgoed Stemerdink bij Winterswijk.
Vorige benaming(en)
None.
Gereviewed door (datum)
Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene-Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Stemerdink. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-stemerdink.