Laag van Stemerdink

Code
NUBRAAST
Status
Formeel (Westerhoff 2003).
Lithological description

Donkerbruin zand, kleiig, en klei, zandig. Mica- en fossielrijk (rijke Miocene fauna).

Depositional setting

Warm ondiep marien.

Definition of lower boundary

Diffuse overgang naar ondiep mariene zandige klei (Laag van Miste, Formatie van Breda).

Definition of upper boundary

Scherp discordant contact met fluvioglaciaal grind (Laagpakket van Schaarsbergen, Formatie van Drente). Discordant contact met grove lag aan basis van ondiep mariene klei (Laagpakket van Eibergen, Formatie van Breda).

Thickness indication
Tot ongeveer 10 m.
Geographical distribution
Zeer lokaal in de Achterhoek.
Regional correlation
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Age
midden Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar het landgoed Stemerdink bij Winterswijk.
Previous name(s)
None.
Reviewed by (date)
Sytze van Heteren (2019).
References
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene-Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Westerhoff, W.E. 2003. Beschrijving lithostratigrafische eenheid. Nederlands Instituut voor Toegepaste Geowetenschappen TNO. Utrecht.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laag van Stemerdink. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laag-van-stemerdink.