Laagpakket van Nieuweschans

Code
NUBRNI
Status
Formeel (Doppert et al. 1975).
Lithological description

Voornamelijk groenig en leverkleurig zand, kleiig. Schelpenloos, rijk aan hoornblende.

Depositional setting

Marien, mogelijk paralisch.

Definition of lower boundary

Overgang naar ondiep marien grind of schelprijk zand (Formatie van Breda, ongedifferentieerd).

Definition of upper boundary

Overgang naar ondiep marien zand of paralisch rivierzand (Laagpakket van Lievelde, Formatie van Oosterhout).

Thickness indication
Tot ongeveer 70 m.
Geographical distribution
Noordoost-Nederland.
Regional correlation
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Age
laat Plioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar (Bad) Nieuweschans.
Previous name(s)
Afzettingen van Nieuweschans (Formatie van Oosterhout; Bosch 1990).
Reviewed by (date)
Sytze van Heteren (2019).
References
Bosch, J.H.A. 1990. Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Assen West (12W) en Blad Assen Oost (12O). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Nieuweschans. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-nieuweschans.