Laagpakket van Delden

Code
NUBRDE
Status
Formeel (Van den Bosch et al. 1975).
Lithologische beschrijving

Donkergroengrijze tot bruine leem, sterk zandig, en klei, uiterst siltig. Glauconietrijk, goethiet- en fosforietconcreties.

Afzettingsmilieu

Warm ondiep marien, kustnabij (Van den Bosch et al. 1975; Van den Berg & Den Otter 1993).

Definitie ondergrens

Discordant contact met grovere eenheden van de Formatie van Breda zoals het Laagpakket van Zenderen.

Definitie bovengrens

Discordant contact met grof, schelphoudend marien zand (Formatie van Oosterhout).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 50 m in een paleovallei, daarbuiten tot ongeveer 15 m (Van den Berg & Den Otter 1993).
Geografische verbreiding
Beperkt tot de Achterhoek.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Delden.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene-Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Van den Berg, M.W., Den Otter, C. (eds.) 1993. Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1: 50.000. Blad Almelo Oost/Denekamp (28O/29), Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Delden. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-delden.