Laagpakket van Delden

Code
NUBRDE
Status
Formeel (Van den Bosch et al. 1975).
Lithological description

Donkergroengrijze tot bruine leem, sterk zandig, en klei, uiterst siltig. Glauconietrijk, goethiet- en fosforietconcreties.

Depositional setting

Warm ondiep marien, kustnabij (Van den Bosch et al. 1975; Van den Berg & Den Otter 1993).

Definition of lower boundary

Discordant contact met grovere eenheden van de Formatie van Breda zoals het Laagpakket van Zenderen.

Definition of upper boundary

Discordant contact met grof, schelphoudend marien zand (Formatie van Oosterhout).

Thickness indication
Tot ongeveer 50 m in een paleovallei, daarbuiten tot ongeveer 15 m (Van den Berg & Den Otter 1993).
Geographical distribution
Beperkt tot de Achterhoek.
Regional correlation
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Age
laat Mioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Origin of name
Vernoemd naar Delden.
Previous name(s)
Geen.
Reviewed by (date)
Dirk Munsterman (2018), Sytze van Heteren (2019).
References
Van den Bosch, M., Cadée, M.C., Janssen, A.W. 1975. Lithostratigraphical and biostratigraphical subdivision of Tertiary deposits (Oligocene-Pliocene) in the Winterswijk-Almelo region (eastern part of The Netherlands). Scripta Geologica 29, 1-167.
Van den Berg, M.W., Den Otter, C. (eds.) 1993. Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1: 50.000. Blad Almelo Oost/Denekamp (28O/29), Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Delden. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-delden.