Midden-Muschelkalk Mergel Laagpakket

Code
RNMUA
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Eenheid bestaand uit lichtgroene/grijze mergelsteen met anhydrietlagen in het basale deel. Het kleigehalte neemt toe naar de top van het laagpakket.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Varieert tussen de 20 m en 94 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Dowsing Formation; DUI: Middle Muschelkalk Formation; BEL: Middle Muschelkalk Marl Member.
Ouderdom
midden Anisien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1420 - 1488 m (68 m)
Parastratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
3443 - 3550 m (107 m)
Hypostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1706 - 1747 m (41 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Johan ten Veen (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section E, Triassic. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-28.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Midden-Muschelkalk Mergel Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-muschelkalk-mergel-laagpakket.