Laagpakket van Nieuweschans

Code
NUBRNI
Status
Formeel (Doppert et al. 1975).
Lithologische beschrijving

Voornamelijk groenig en leverkleurig zand, kleiig. Schelpenloos, rijk aan hoornblende.

Afzettingsmilieu

Marien, mogelijk paralisch.

Definitie ondergrens

Overgang naar ondiep marien grind of schelprijk zand (Formatie van Breda, ongedifferentieerd).

Definitie bovengrens

Overgang naar ondiep marien zand of paralisch rivierzand (Laagpakket van Lievelde, Formatie van Oosterhout).

Dikte indicatie
Tot ongeveer 70 m.
Geografische verbreiding
Noordoost-Nederland.
Regionale correlatie
Noordzee: afwezig; VK: afwezig; DUI: ?; BEL: afwezig.
Ouderdom
laat Plioceen.
Typelocatie
Boring:
Nog niet vastgesteld.
Diepte (dikte) langs boorgat:
Nog niet vastgesteld.
Oorsprong naam
Vernoemd naar (Bad) Nieuweschans.
Vorige benaming(en)
Afzettingen van Nieuweschans (Formatie van Oosterhout; Bosch 1990).
Gereviewed door (datum)
Sytze van Heteren (2019).
Referenties
Bosch, J.H.A. 1990. Toelichtingen bij de Geologische kaart van Nederland 1:50.000. Blad Assen West (12W) en Blad Assen Oost (12O). Rijks Geologische Dienst, Haarlem.
Doppert, J.W.Chr., Ruegg, G.H.J., Van Staalduinen, C.J., Zagwijn, W.H., Zandstra, J.G. 1975. Formaties van het Kwartair en Boven-Tertiair in Nederland. In: Zagwijn, W.H., Van Staalduinen, C.J. (eds.): Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland. Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 11-56.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Laagpakket van Nieuweschans. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/laagpakket-van-nieuweschans.