Midden-Werkendam Laagpakket

Code
ATWDM
Status
Formeel (NAM & RGD 1980).
Lithologische beschrijving

Bestaat uit een mergelige, siltsteen-zandsteen afwisseling, duidelijk zichtbaar in boorgatmetingen.

Afzettingsmilieu

Ondiep water, open marien milieu.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

Nog niet vastgesteld.

Dikte indicatie
Doorgaans minder dan 125 m, maar tot 217 m in SPG-01.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: West Sole Group; DUI: Dogger Group; BEL: -.
Ouderdom
Bajocien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1953 - 2007 m (54 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Sander Houben (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Midden-Werkendam Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/midden-werkendam-laagpakket.