Formatie van Vaals

Code
CKVA
Status
Formeel (Felder 1975). Bijgewerkt (Felder & Bosch 2000).
Lithologische beschrijving

Cyclische afwisseling van glauconiethoudende groenzanden en kleiige zandstenen.

Afzettingsmilieu

Ondiep marien milieu.

Definitie ondergrens

De aard van het contact met de onderliggende Formatie van Aken is nog onduidelijk. Op het Peelblok rust de formatie op de Formatie van Oploo.

Definitie bovengrens

Plaatselijk een discordant contact met de bovenliggende Formatie van Gulpen.

Dikte indicatie
Tot 150 m.
Geografische verbreiding
Ten zuiden van de Heerlerheide Breuk en op het Peelblok.
Regionale correlatie
VK: Jukes Formation (offshore); DUI: Vaals Formation; BEL: Vaals Formation.
Ouderdom
Campanien.
Holostratotype
Boring:
Vaalserberg regio (geen boring)
Diepte (dikte) langs boorgat:
-
Opmerkingen:
Het typegebied ligt in de omgeving van de Vaalserberg, ter hoogte van waar de grenzen van Nederland, Duitsland en België samenkomen.
Oorsprong naam
Vernoemd naar Vaals.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk, Geert-Jan Vis (2017).
Referenties
Felder, W.M. 1975. Lithostratigrafie van het Boven‑Krijt en het Dano‑Montien in Zuid‑Limburg en het aangrenzende gebied. In: Zagwijn, W.H. & Van Staalduinen C.J. (eds.), Toelichting bij geologische overzichtskaarten van Nederland, Rijks Geologische Dienst, Haarlem, 63‑72.
Felder, W.N. & Bosch, P.W. 2000. Het Krijt van Zuid-Limburg. NITG-TNO, Geologie van Nederland 5, 190 p.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Formatie van Vaals. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/formatie-van-vaals.