Z1 Onder-Anhydriet Laagpakket

Code
ZEZ1A
Status
Formeel (NAM & RGD 1980). Bijgewerkt (Van Adrichem Boogaert & Kouwe 1994).
Lithologische beschrijving

Massieve anhydriet. Dolomietsnoeren komen veelvuldig in de eenheid voor.

Afzettingsmilieu

Marien.

Definitie ondergrens

Nog niet vastgesteld.

Definitie bovengrens

De eenheid wordt alleen onderscheden waar het bovenliggende Z1 Zout Laagpakket aanwezig is.

Dikte indicatie
Tot 210 m.
Geografische verbreiding
Regionale correlatie
VK: Lower Anhydrite Member; DUI: Unterer Werra Andhydrit; BEL: Z1 Lower Anhydrite Member.
Ouderdom
Wuchiapingien.
Holostratotype
Diepte (dikte) langs boorgat:
1725 - 1801 m (76 m)
Oorsprong naam
Geen.
Vorige benaming(en)
Geen.
Gereviewed door (datum)
Mark Geluk (2017).
Referenties
NAM & RGD 1980. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands. Verhandelingen van het Koninklijk Nederlands Geologisch Mijnbouwkundig Genootschap 32, 77 p.
Van Adrichem Boogaert, H.A. & Kouwe, W.F.P. 1994. Stratigraphic nomenclature of The Netherlands; revision and update by RGD and NOGEPA, Section D, Permian. Mededelingen Rijks Geologische Dienst, 50, 1-42.
Citeer als
TNO-GDN ([YEAR]). Z1 Onder-Anhydriet Laagpakket. In: Stratigrafische Nomenclator van Nederland, TNO – Geologische Dienst Nederland. Geraadpleegd op [DATE] op https://www.dinoloket.nl/stratigrafische-nomenclator/z1-onder-anhydriet-laagpakket.